marți, 5 martie 2013

Autobiografie 

Autobiografie
(Curriculum vitae)Numele: Vasile Şte. Burduşa;
Născut: 29 iulie 1958, în satul Coza, com. Tulnici, jud. Vrancea;
Studii: Şcoală profesională. Calificare: Tâmplarie universala,
Permis de conducere cat. C;
Stare civilă: Căsătorit. Tată a doi fii;
Date de contact: e-mail vasile_ste_burdusa@yahoo.com  ,
tel: 0763372342  sau  0751951640.


 1- Ocupaţii şi scurt istoric:
Persoană fizică autorizată, meşter în arta prelucrării lemnului: tâmplărie, mobilă, sculptură, strungărie în lemn, rotărie, dogărie, instrumente muzicale, dulgherie, construcţii de case etc., meserii moştenite din moşi-strămoşi iar unele din ele continuate şi de urmaşii mei. Pentru mai multe amănunte dați clic aici: 
http://semnesinsemne.blogspot.com/2018/03/ocupatii-si-scurt-istoric.html


2- Realizări tehnice:
Acestui domeniu i-am alocat mai mult de 50% din viaţa mea, şi asta s-a datorat pasiunii mele înnăscute de a inventa şi inova diferite utilaje, accesorii şi obiecte din sfera mea de activitate dar şi din alte sectoare.
Din fericire am reuşit să pun în practică anumite proiecte testându-le astfel eficacitatea, dovedind astfel că se poate, însă din păcat nu am depus documentaţia pentru obţinerea brevetelor de invenţie din cauza lipsei fondurilor financiare necesare în acest scop.
Dacă nu a avut posibilitatea obţinerii brevetelor de invenţii desigur că nu am avut nici posibilitatea achiziţionării de instalaţii tehnologice de fabricaţie pentru a putea începe producţia de serie a unora din realizări.
Totuşi  mulţumirea mea este, că le-am realizat, iar o parte din ele le voi face cunoscute cititorilor:

2.1. Bicicleta şi tricicleta universală: Aceste vehicule le-am inventat încă din anul 2008, au o construcţie unică faţă de toate celelalte existente pe piaţă, iar performanţele acestora, în ceea ce priveşte adaptabilitatea lor rapidă la multiple forme de utilizare, este, la cât cunosc până în prezent, revoluţionară, făcându-le de neegalat. Pentru mai multe amănunte dați clic aici:

2.2. Moara de măcinat cereale, autopropulsată: Moara a fost realizată în anul 1988, şi mă deplasam cu ea în satele învecinate pentru a măcina cereale cât mai aproape de locuinţele sătenilor, contrazicând proverbul „Nu vine moara la sac, ci sacul la moară”. Utilajul se putea transforma şi în motofierăstrău de debitat buşteni. Pentru mai multe amănunte dați clic aici: 
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/moara-de-macinat-cereale-autopropulsata.html 

2.3. Fântâna mixtă decorativă: Prezintă elemente arhitectonice deosebite, din lemn, este demontabilă, şi poate fi transformată în multiple forme de utilizare: troiţă, foişor, chioşc etc. Pentru mai multe amănunte dați clic aici:
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/fantana-mixta-decorativa.html2.4. Căbănuţa de vacanţă, demontabilă: Dacă vă doriţi o vacanţă intimă, în locuri cât mai liniştite şi feerice, dar să nu depindeţi de pensiuni ori sate de vacanţă, vă ofer: Căbănuţă de vacanţă, demontabilă!!! Pentru mai multe amănunte dați clic aici: 
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/cabanuta-de-vacanta-demontabila.html 2.5. Vehiculul mixt (roabă-căruţ), pentru transportat marfă: Acest vehicul mixt poate fi folosit atât în gospodăria proprie, cât şi în uz industrial, datorită faptului că a fost construit în aşa fel încât să poată lua cât mai repede diferite forme de utilizare în funcţie de dorinţa utilizatorului, atât ca roabă cât şi căruţ cu două sau trei roate.

a) Se poate transforma în roabă cu o roată sau două, reglabile pe şasiu, încât centru de greutate să poată fi modificat ca marfa transportată să fie cât mai uşoară pentru utilizator, iar lada/bena la rândul ei se poate înlocui cu una mai mare sau mai mică, depinde de încărcătură, şi dacă se doreşte ridicarea roabei ori a căruţului cu macaraua la înălţime, această operaţie este posibilă, deoarece au în dotare sisteme de prindere, anume făcute;

b) Se poate transforma şi în căruţ de transportat marfă cu trei roate, iar în acest caz poate fi folosit ca platformă pentru cărat mărfurilor industriale în incinta depozitelor;

c) Se poate folosi şi ca targă de dus greutăţi atunci când obstacolele nu permit, pentru că roatele şi celelalte accesorii sunt demontabile.

Deocamdată nu se pot face publice detalii despre acest vehicul pe care l-am pus în funcţie din anul 2010.

2.6. Utilaje de prelucrarea lemnului şi accesoriile aferente: Aceste utilaje au alte principii de construcţie faţă de cele existent în comerţ şi atelierele de lucru.
Deocamdată despre aceste utilaje, de care mă folosesc deja, nu pot da amănunte.

2.7. Motoferăstrăul de debitat buşteni (banzic): Utilajul este şi remorcabil pentru că are linii de ghidare pliabile, poate fi acţionat şi de motorul electric sau de motorul cu ardere internă, ambele instalate pe puntea de tracţiune. Deocamdată despre acest utilaj, de care mă folosesc deja, nu pot da amănunte.


Pasiuni şi repere culturale

3- Cercetări etnografice;
De peste patru decenii fac cercetări etnografice a satului Coza precum şi a împrejurimilor din această zonă a Vrancei Arhaice, toate acestea datorită bunicilor mei lângă care am crescut de mic (dar şi a bătrânilor din sat) ce mi-au insuflat dragostea de vatra străbună, şi de la care am auzit pentru prima dată vechea legendă a Văii Cozilor (actual sat Coza) a cărei rădăcină a fost cimitirul tracic din Dumbrava Bârseşti despre care ei ştiau amănunte din moşi strămoşi, dar şi alte teme din acest domeniu a trecutului îndepărtat.
Bun venit! În acest cuprins înfăţişez fapte şi documente despre anumite faze istorice ce fac tema unor cercetările etnografice întreprinse de autor, aşa că prezint cititorii un rezumat a celor 5 subiecte:
3.1. Cercetări etnografice, comentariu;
3.2. Cimitirul Tracilor:
3.3. Recensământul din anul 1774;
3.4. Căile ferate forestiere de pe Valea Putnei;
3.5. Strigăt de durere;
3.6. Colecţie de fotografii vechi.


3.1. Cercetări etnografice, comentariu;
În comentariu subiectului cercetări etnografice, cititorii pot afla pe scurt anumite date istorice despre acest ţinut străbun denumit până pe la 1700 Valea Cozilor, şi care vor fi detailate în documentarul istoric ce sper să fie lansat până la sfârşitul anului 2018.
Pentru a dovedi că aceste meleaguri au fost stăpânite (conform povestirilor lăsate din străbuni), din cele mai vechi timpuri, sunt în posesia raportului arheologic ce atestă că în  Dumbrava Bârseşti este o  necropolă tumulară de incineraţie (cimitir) care datează din prima epocă a fierului, din secolele VI-V î.e.n, ce a aparţinut populaţiei trace.
Ce legătură are cimitirul din Dumbrava Bârseşti cu ţinutul Cozan? Iată o întrebare legitimă pe care şi-o pot pune cititorii. Are, susţineau bătrânii mei colaboratori, şi ca argument ei au păstrat Legenda Văii Cozilor moştenită din străbuni, ce a persistat de-a lungul vremurilor datorită acelei rădăcinii reprezentată de vechiul cimitir din Dumbrava Bârseşti.
Care-i versiunea legendei? Poate fi şi această o întrebare întemeiată, iar eu, stimate cititor, asigur că vei afla dacă urmăreşti etapele ce le prezint în această lucrare, unde aveţi la dispoziţie un comentariu. Pentru mai multe amănunte dați clic aici:
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/cercetari-etnografice-raportul.html 

3.2. Cimitirul Tracilor:
a) raportul arheologic în toată componenţa sa;
b) unde se află cimitirul din punct de vedere geografic;
c) în ce stare se află cele trei movile cu morminte din cimitir;
d) câteva petiţii trimise de autor către autorităţile competente precum şi răspunsuri primite de la acestea, deci dacă doriţi să vedeţi documente xeroxate, fotocopii şi fotografii. Pentru mai multe amănunte dați clic aici:
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/cercetari-etnografice-cimitirul.html 

3.3. Recensământul din anul 1774;
Cel mai vechi document statistic al ţinutului Putnei din Vrancea datează din anul 1774 (deci cu peste două secole şi jumătate în urmă), în care stă ca mărturie numărul birnicilor (contribuabili) ce erau la acea vreme: 42 în Valea Cozii, 40 în Tulnici, 35 în Păuleşti, 49 în Bârseşti, 50 în Spineşti şi 68 în Negrileşti, iar satele Hăulişca şi Bodeşti nici nu figurau ca aşezări.
 Aşadar Valea Cozii avea mai mulţi capi de familii care contribuiau cu dări stipulate de divanul Moldovei, în comparaţie cu satele învecinate Tulnici şi Păuleşti, acesta fiind un argument că satul Coza a făcut parte dintre cele mai vechi sate din jurul Dumbrăvii Bârseşti, confirmând vechea legendă a Văii Cozilor lăsată din moşi-strămoşi.
Pentru a vă face o părere despre numele capilor de familie şi numărul acestora la nivelul fiecărui sat, din cele 14 luate în evidenţă, conform recensământului din anul 1774 pe întreg ţinutul Putnei din Vrancea, merită să treceţi cu privirea peste documentul vremii. Conform acelui recensământ, locuitorilor satelor erau clasificaţi la vremea respectivă în funcţie de o anumită structură socială precum ar fi:
Birnicii erau denumiţi acei capi de familii care aveau o stare materială bună, motiv pentru care plăteau dări către stat. Rufeturi erau denumiţi acei capi de familii sau persoane singure care nu plăteau dări la stat precum: nevolnicii (necăjiţii), văduvele, ţiganii şi poştaşi şindrilari, însă din această categorie făceau parte şi popii cu diaconii.
Şi recensămintele ulterioare, precum cele din anii: 1803, 1814, 1820, 1828, 1829, evidenţiază numărul capilor de familii pe sate. Pentru mai multe amănunte dați clic aici:
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/cercetari-etnografice-recensamant-din.html 

3.4.  Căile ferate forestiere de pe Valea Putnei;
Căile ferate forestiere de pe Valea Putnei au fost cea mai mare investiţie a secolului XX din această parte a Vrancei arhaice. Pentru această lucrare s-a depus un efort considerabil, atât din parte muncitorilor cât şi a proiectanţilor străini (germani, austrieci, italieni etc.), pentru că formele de relief au fost destul de potrivnice, încât consolidarea terasamentului din această regiune muntoasă a fost o adevărată provocare, spuneau bătrânii care au lucrat la ea.
Din păcate atât ei cât şi multe din spusele lor s-au pierdut în timp, aşa că un document care stă la dispoziţia celor curioşi ce doresc să vadă cum arătau anumite obiective din acea perioadă, este şi lucrarea ing. Şerban Lacreţianu, cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie de ing. Johann Hufnagel, din Viena, pasionat colecţionar a imaginilor de epocă în care se pot vedea staţiile de la Lunca Largă, Tişiţa Mare, gara Putna, drezina cu care se deplasau mecanicii în caz de intervenţii, dar şi locomotive răsturnate în albia râurilor etc.
Toate aceste imagini spectaculoase sunt valoroase documente din acea vreme, motiv pentru care mulţumesc autorilor, pentru efortul pe care l-a depus, şi iacătă chiar dacă nu sunt de-ai locului, merită aprecieri pentru ceea ce au făcut.
Din păcate nu avem fotografii cu ţinutul Cozan deoarece este posibil să nu existe imagini din sectorul Văii Cozilor, pentru că acesta a fost primul tronson de cale ferată dat în folosinţă din tot ţinutul Putnei în anul 1904. Tronsonul de linie ferată urca tocmai în inima munţilor din punctele Păstaia, Mioarele şi Dumbrăvanu, însă  a fost şi primul desfiinţat (înainte de Primul Război Mondial), cauza fiind atât forma de relief ostilă, cât şi furia Văii Cozii (pe malurile căruia era construită linia ferată), care strica des terasamentul avariind astfel linia ferată (după cum povesteau bătrânii satului). Pentru mai multe amănunte dați clic aici:
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/cercetari-etnografice-caile-ferate.html 

3.5. Strigăt de durere;
Satul Coza a dat mulţi eroi care au căzut la datorie pentru apărarea patriei, de aceea putem bănui că printre plăieşii lui Ştefan cel Mare or fi fost şi locuitori ai acestei aşezări, însă suntem siguri, conform documentelor, că:
În Războiul de Independenţă (1877-1878) şi-au dat jertfa supremă doi săteni – Nichita Costache şi Camu A. Ion;
În Primul Război Mondial (1916-1918) alţi 29 de bravi soldaţi au rămas pe câmpul de luptă;
În Al Doilea Război Mondial dintre toţi cei plecaţi pe front, la 19 neînfricaţi luptători le-au venit doar numele, ce stau scrise laolaltă şi la loc de cinste în biserica veche a satului pentru ca atât urmaşii lor cât şi noi ceilalţi să nu-i dăm uitării, iar atunci când se face pomenirea lor toţi să fie amintiţi, căci s-au jertfit pentru aceeaşi înălţătoare cauză.
Ca dovadă a durerii sufleteşti ce persista în comunitatea Cozană, ne-au rămas poeziile lui moş Vasile Babeş, scrise după ce i-a sosit vestea că cei doi fii ai săi au murit pe front, în cel de Al Doilea Război Mondial. Pentru mai multe amănunte dați clic aici: 
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/cercetari-etnografice-strigat-de-durere.html 

3.6. Colecţie de fotografii vechi;
În decursul anilor am adunat peste cinci sute de fotografii vechi, ca recunoştinţă faţă de bunicii, moşii şi strămoşii noştri, locuitori ai satului Coza, din secolele XIX şi al XX-lea.
Peste 90% din persoanele care sunt în fotografiile din colecţie, sunt identificate cu nume, prenume şi, adesea, porecla, deoarece sunt luate direct de la sursă, iar în arhiva personală, am albumul unde fiecare imagine este catalogată, devenind astfel un preţios document, deoarece consider că o fotografie îşi pierde valoarea atunci când nu ştim pe cine reprezintă. Pentru mai multe amănunte dați clic aici: 
 http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/cercetari-etnografice-colectie-de.html

4- Scriitor şi poet popular:
Traiul din familie, întâmplări, fapte şi provocările din comunitatea satului, cercetarea etnografică amănunţită a meleagurilor natale, precum şi alţi mulţi factori, m-au determinat să îndrăgesc şi scrisul, dar şi poezia populară. Pentru mai multe amănunte dați clic aici: 
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/scriitor-si-poet-popular_4.html 

5- Studiu diferitelor discipline ştiinţifice (eseuri):
Abordez diferite discipline, cum ar fi: ştiinţă, tehnică şi tehnologie, filozofie, politică, istoria religiilor, astronomie, ufologie (OZN), etnografie, mituri şi legende, istorie şi geografie, anatomie etc., pentru a avea o viziune cât mai largă a influenţei lor asupra evoluţiei umane, în general, dar fac şi experimente în diferite domenii pentru a descoperi aplicabilitatea unor teorii care încă nu au fost confirmate de practică.
Trăirile mele, colaborate cu studiului unor doctrine, m-au determinat să formulez anumite opinii în capitolul denumit „Filozofia autorului – eseuri”, la care adaug, în timp, diferite idei. Pentru mai multe amănunte dați clic aici:
http://semnesinsemne.blogspot.com/2013/03/studiu-diferitelor-discipline.html 

Mulţumesc
cititorilor pentru parcurgerea acestor prime informaţii!
Vă urez bun venit!
Accesând subiectele preferate de dumneavoastră,
vă doresc lectură plăcută!


Bicicleta și tricicleta universală***


În acest documentar
sunt prezentate în scris şi foto

BICICLETA UNIVERSALĂ „BURD-COZA-RO”
şi
TRICICLETA UNIVERSALĂ „BURD-COZA-RO”

pentru ca cei interesaţi să-şi poată face o părere cât mai concretă şi rapidă despre caracteristicile tehnice inventate, aplicate în construcţia acestor două vehicule, autorul pune la dispoziţie următoarele capitole:
 

CAPITOLUL 1 – Introducere
CAPITOLUL 2 – În atenţia finanţatorilor
CAPITOLUL 3 – Accesorii şi preţuri
CAPITOLUL 4 – Câteva reguli de siguranţă
CAPITOLUL 5 – De reţinut
CAPITOLUL 6 – Album fotografic cu 39 de fotografii 


= INTRODUCERE =
(Capitolul 1)

B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” sunt două mijloace de transport persoane sau marfă (ori simultan), special concepute, pe care le putem transforma atunci când dorim din bicicletă în tricicletă şi invers, folosind în comun dar şi specific fiecăreia unele accesorii din dotarea lor obţinând astfel multiple forme de utilizare, toate acestea fiind posibile datorită invenţiilor aplicate, care au impus noi reguli în realizarea acestora.
*
*      *

Exact ca într-un joc LEGO, BICICLETA UNIVERSALĂ „BURD-COZA-RO” şiTRICICLETA UNIVERSALĂ „BURD-COZA-RO” îşi merită numele de bicicletă şi tricicletă universală fiindcă invenţiile aplicate la aceste două vehicule dă posibilitatea, prin combinarea accesoriilor din dotare, de a se obţine multiple forme de utilizare, iar cele trei cuvinte însoţitoare (BURD-COZA-RO) provin de la prescurtarea numelui de familie, denumirea localităţii natale şi indicativul ţării.
*
*      *

B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” sunt rezultatul a câtorva ani de studiu, cercetare şi experimentare a inventatorului, fiind unice în istoria acestor vehicule ca mod de transformare din bicicletă în tricicletă şi invers/ folosirea în comun a multor accesorii din dotare/ uşurinţa cu care pot lua multiple forme de utilizare fiecare în parte/ împachetarea lor pentru a putea fi transportate/ întrebuinţarea unor componente clasice existente în comerţ, folosirea roţilor de diferite mărimi, după dorinţă – 28, 27, 26, 24 –, toate acestea se datorează performanţelor certe în realizarea şasiului şi a accesoriilor originale din dotare care reprezintă ap. 70-80%.
*
*      *

Scopul autorului de a realiza atâtea opţiuni cumulate la B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R”este că pe lângă avantajele economice, ecologice, utilizarea acestor vehicule, din plăcere sau necesitate, pot fi şi un adevărat izvor de sănătate pentru cei care le folosesc, fiind accesibile tuturor,
*
*      *

În urma monitorizări diferitelor tipuri de biciclete şi triciclete din comerţ, autorul a ajuns la concluzia că marea majoritate a acestora existente pe piaţă sunt într-aşa fel construite încât au o destinaţie precisă, fără posibilitatea de adaptare la cât mai multe necesităţi a utilizatorului, fapt ce a dat un impuls autorului de a grăbi definitivarea proiectului şi de a căuta modalitatea introducerii pe piaţă a B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R”.
*
*      *

Autorul invenţiei și inovațiilor a făcut o analiza atentă şi amănunţită a componentelor ce sunt folosite la B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” cum ar fi: furca din faţă, roţile, coarnele şi comenzile aferente instalate pe ele, transmisia, sistemul de frânare, instalaţia de iluminare-semnalizare, aripile, şeile etc. care se pot achiziţiona din comerţ, acestea fiind clasice, asigurându-ne astfel de existenţa lor pe termen îndelungat.
*
*      *

Atât B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” au fost gândite şi construite de inventator în aşa fel încât multe dintre ansamblurile şi subansamblurile acestora să fie compatibile la ambele, dând posibilitatea cumpărătorului să achiziţioneze numai bicicleta sau numai tricicleta cu unele utilităţi pe moment, dar cu siguranţa că pe parcurs poate procura şi restul de accesorii necesare altor forme de utilizare, ori chiar ansamblu care să permită transformarea din una în alta, sau invers, aceste vehicule fiind ca două surori gemene care îşi pot împrumuta vestimentaţia.
*
*      *

La livrare B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” vor fi însoţite de cartea tehnică a acestora unde sunt oferite detalii despre: ansambluri, subansambluri, piese şi sisteme de prindere-cuplare, îndrumări despre montare-demontare şi întreţinere, instrucţiuni şi reguli privind măsuri de siguranţă a vehiculului în mers, a pilotului, a pasagerilor şi a mărfurilor transportate.
*
*      *

B.U „B-C-R” sau T.U „B-C-R”, în funcţie de opţiune, se pot utiliza la transportul simultan şi în deplină siguranţă a unui copil şi a unui bebeluş, sau a doi copii, precum şi a unui animal de companie – fiecare având locul său destinat! – deci a maxim trei persoane până la: şcoală, grădiniţă, cumpărături, spre locul de muncă, la câmp, în parc, dar şi atunci când plecaţi în week-end, la „iarbă verde” unde aveţi şansa, datorită portbagajului pliabil, să obţineţi masă de picnic, canapea sau chiar pat de odihnă, iar umbrela, dacă e cazul, vă poate proteja de intemperii, ori puteţi recurge la alte combinaţii, iar când sunt mărfuri voluminoase (obiecte, furaje, fân) şi pilotul nu mai are loc, vehiculul în cauză poate fi împins, tras ori remorcat.
*
*      *

Cu ocazia lansării pe piaţă a B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R”, utilizatorii vor avea posibilitatea practică să constate avantajele evidente ale acestora datorită multitudinii de utilităţi obţinute cu uşurinţă la faţa locului şi a fiabilităţii accesoriilor din dotare în funcţie de vehicul în cauză, iar vizionarea albumului foto din acest documentar va fi convingătoare.= ÎN ATENŢIA FINANŢATORILOR =
(Capitolul 2)


Acest documentar înfăţişează pe scurt caracteristicile şi utilităţile B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R”, ca rezultat a câtorva ani de studiu, cercetare şi experimentare a autorului invenţiilor de faţă ce a impus un nou concept în realizarea acestor două vehicule şi a accesoriilor din dotare.
Din cauză că autorul nu dispune de posibilităţi financiare, adresez către potenţialii finanţatori, persoane fizice sau juridice, să aibă totală încredere şi să participe financiar, în folosul ambelor părţi, pentru a construi fabrica, linia tehnologică şi achiziţionarea materialelor care sunt necesare începerii producţiei în serie a acestor două vehicule.
Autorul invenţiei îi îndeamnă pe finanţatori să aibă încredere în profitabilitatea acestei afaceri, în viabilitatea acestor două mijloace de transport persoane sau marfă (ori simultan) pentru că dispun de câteva îmbunătăţiri unice în istoria acestor categorii de vehicule cum ar fi: mod de transformare din bicicletă în tricicletă şi invers/ folosirea în comun a multor accesorii din dotare/ uşurinţa cu care pot lua multiple forme de utilizare fiecare în parte/ împachetarea lor pentru a putea fi transportate/ întrebuinţarea unor componente clasice existente în comerţ etc., toate acestea fiind posibile datorită unor concepţii proprii aplicate în realizarea ansamblurilor şi subansamblurilor, iar lipsa concurenţei de pe piaţă dă garanţia câştigului cel puţin pe termen mediu şi lung.
Un avantaj cert în reuşita acestei afaceri, dovedit în practică de multă vreme, este că vehiculele din această categorie sunt folosite în toate colţurile lumii datorită faptului că sunt economice, ecologice, utile şi la îndemâna tuturor, iar în acelaşi timp fiind un adevărat izvor de sănătate pentru acei ce le folosesc.
Pentru a convinge finanţatorii de multiplele forme de utilizare ale acestor două vehicule, autorul pune la dispoziţie acest documentar care cuprinde câteva capitole informative şi un album foto pentru a avea posibilitatea să vă faceţi în scurt timp o părere concretă.
Finanţatorii care vor investi în această afacere comună e bine să aibă în vedere faptul că autorul nu este la prima invenţie aplicată (vezi Autobiografia), el având în plan şi alte proiecte interesante pentru viitor, de aceea în mod sigur colaborarea va putea continua în folosul ambelor părţi.
Dacă există încrederea cuvenită a unor finanţatori în profitabilitatea acestei afaceri, prezentată succint în acest documentar, autorul aşteaptă să fie contactat pentru detalii prin comentarii şi sugestii aici pe blog, la adresa mea de e-mail vasile_ste_brdusa@yahoo.com , pe Facebook: Vasile Ştefan Burduşa, sau la  numărul de telefon 0763372342. vă stă la dispoziţie între orele 2000-2200.

= ACCESORII ŞI PREŢURI =
(Capitolul 3)


       B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” sunt două mijloace de transport persoane sau marfă (ori simultan), special concepute, care se pot transforma din bicicletă în tricicletă şi invers, folosind în comun dar şi specific fiecăreia o parte din componente, obţinându-se astfel multiple forme de utilizare, toate acestea fiind posibile datorită invenţiilor aplicate, care au impus noi reguli în realizarea şasiului şi a celorlalte accesorii.
          Luând în calcul că sunt utilizatori care nu doresc să cumpere toată gama de accesorii cu care sunt dotate aceste două vehicule, ci numai o parte din ele, autorul le-a repartizat în două grupe:


B.U ,,B-C-R'' şi accesoriile din pachetul de bază
Preţ estimat 350 de euro

          Accesoriile din pachetul de bază a B.U „B-C-R” asigură două locuri (pilotul şi pasagerul din spate) însă noutatea o reprezentă şasiul anume conceput care oferă un confort sporit în timpul mersului, dar şi multiple facilităţi care se pot obţine numai prin achiziţionarea celorlalte accesorii puse la dispoziţia cumpărătorului.
         În concluzie, din pachetul de bază a B.U „B-C-R” fac parte următoarele componente: şasiul, suportul cu şaua pentru pilot, şaua pentru pasagerul din spatele pilotului, schimbătorul de viteză de la foaia de angrenaj (pedale), portbagajul-coş spate, scara de echilibru, mânerul de sprijin, pintenii pentru susţinerea picioarelor care sunt originale, reprezentând ap. 70% din vehicul, iar furca, coarnele cu comenzile aferente instalate pe ele, roţile de diferite mărimi (28, 27,  26, 24 la alegere), transmisia (grupul cu 1, 2, 3 foi de angrenaj-pedale, lanţul, caseta cu 1, 3, 5, 6 pinioane, la alegere, obţinându-se maxim 18 viteze), schimbătorul de viteză de la roata din spate, sistemul de iluminare-semnalizare, sistemul de frânare, aripi, şeile şi oglinzile retrovizoare sunt existente pe piaţă.
         Vehiculul se livrează complet, la preţul mai sus estimat, atât cu componentele originale cât şi cele achiziţionate din comerţ.


Accesorii la dispoziţia cumpărătorului pentru B.U „B-C-R”

        Toate accesorii datorită cărora se pot obţine celelalte forme de utilizare, inclusiv transformarea bicicletei în tricicletă şi puse la dispoziţia cumpărătorului, sunt originale şi se pot procura separat faţă de pachetul de bază, la următoarele preţuri estimate:
- suportul cu şaua pentru copil, mânerul de sprijin şi centura de siguranţă (din faţa pilotului)...... 30 euro
- dispozitivul „gură-de-leu” (vezi detalii la Cap. 6, punctul 24) ..........…………………….....…….. 40 euro
- băncuţă cu protecţie laterală, pentru copilul din spate, centură de siguranţă şi pintenii ......... 30 euro
- umbrela decopertabilă  ....…………………………………...……..…...…………………..……...….. 60 euro
- ansamblu cu două roate pentru a transforma B.U „B-C-R” în T.U „B-C-R” .…... 400 euro
      Cunoscând preţul pachetului de bază al B.U „B-C-R” precum şi accesoriile la dispoziţia cumpărătorului, rămâne să alegeţi ce şi câte dintre ele doriţi să achiziţionaţi.


T.U „B-C-R” şi accesoriile din pachetul de bază
Preţ estimat 600 euro

         Accesoriile din pachetul de bază a T.U „B-C-R” asigură două locuri (pilotul şi pasagerul din spate) însă noutatea o reprezentă şasiul anume conceput pentru a oferi un confort sporit în timpul mersului, dar şi multiple facilităţi care se pot obţine numai prin achiziţionarea celorlalte accesorii puse la dispoziţia cumpărătorului.
          În concluzie, din pachetul de bază a T.U „B-C-R” fac parte următoarele componente: şasiul, suport cu şaua pentru pilot, suportul cu şaua pentru pasagerul din spate şi talpa de susţinere a picioarelor, schimbătorul de viteză de la foaia de angrenaj (pedale), portbagajul tip sport care sunt originale, reprezentând ap. 80% din vehicul şi se pot procura deocamdată numai prin comandă la adresa menţionată în capitolul I, iar furca, coarnele cu comenzile aferente instalate pe ele, roţile de diferite mărimi (28, 27, 26, 24, la alegere), transmisia (grupul cu 1, 2, 3 foi de angrenaj, lanţul, caseta cu 1, 3, 5, 6 pinioane, la alegere, obţinându-se maxim 18 viteze), schimbătorul de viteză de la roata din spate, sistemul de iluminare-semnalizare, sistemul de frânare, aripi, şeile şi oglinzile retrovizoare sunt existente pe piaţă.
           Vehiculul se livrează complet, la preţul mai sus estimat, atât cu componentele originale cât şi cele achiziţionate din comerţ.


Accesorii la dispoziţia cumpărătorului pentru T.U „B-C-R”

      Toate aceste accesorii datorită cărora se pot obţine celelalte forme de utilizare, inclusiv transformarea tricicletă în bicicletei, puse la dispoziţia cumpărătorului, sunt originale şi se pot procura  numai prin comandă  separat faţă de pachetul de bază, la următoarele preţuri estimate:
- suportul cu şaua pentru copil, mânerul de sprijin şi centura de siguranţă (din faţa pilotului) ...........30 euro
- dispozitivul „gură-de-leu” (vezi detalii la CAP 6, punctul 24 ) .........…………..……………............. 40 euro
- băncuţa pentru pasagerul din spatele pilotului (care se montează pe suportul de la şa) ............... 30 euro
- scaun special pentru copil mic, din spatele pilotului ......…………………………………….............. 30 euro
- husa specială pentru bebeluş, din spatele pilotului ........…………………………………...........…… 20 euro
- carlinga cu prelata de protecţie pentru copilul mic şi a bebeluşului plus oglinda de supraveghere... 30 euro
- boxa pentru animal de companie (căţel etc.) ...……................………………………………………… 20 euro
- portbagaj tip mixt (platforma de bază) .....………...…………...........……………..…………………... 60 euro
- platforma-anexă din faţă a portbagajului tip mixt  ...………………...........……....…………………... 20 euro
- platforma-anexă din spate a portbagajului tip mixt ..………………………..............………………... 20 euro
- umbrela decopertabilă  ……………………………...………………………..............…  ……….. 60 euro
- ansamblu cu o roată pentru a transforma T.U „B-C-R” în B.U „B-C-R”  …........…. 150 euro
      Cunoscând preţul pachetului de bază al T.U „B-C-R” precum şi accesoriile la dispoziţia cumpărătorului, rămâne să alegeţi ce şi câte dintre ele doriţi să achiziţionaţi.


= CÂTEVA REGULI DE SIGURANŢĂ =
(Capitolul 4)


1 - greutatea utilă, maxim admisă, este de 100 kg, la B.U „B-C-R”, şi de 130 kg, la T.U „B-C-R”;
2 - greutatea pilotului trebuie să fie cel puţin dublă faţă de greutatea transportată, la B.U „B-C-R”, şi cel puţin egală faţă de greutatea transportată, la T.U „B-C-R”;
3 - este interzis a călători mai mult de trei persoane pe aceste vehicule (chiar dacă B.U „B-C-R” are posibilitate instalării a patru locuri);
4 - greutatea copilului de pe scaunul din faţa pilotului nu trebuie să depăşească 15 kg, laB.U „B-C-R”, şi de 20 kg, la T.U „B-C-R”;
5 - numai adulţii pot transporta copii pe B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R”;
6 - este interzis transportul copiilor fără a lua măsurile de protecţie necesare;
7 - pe T.U „B-C-R” puteţi transporta bebeluşul numai în landou special construit;
8 - pentru a avea sub observaţie copilul mic sau bebeluşul pe care îl transportaţi pe T.U „B-C-R” este recomandat să folosiţi oglinda retrovizoare de supraveghere;
9 - transportul animalelor de companie se poate face numai în boxe destinate acestora;
10 - roţile, frânele şi celelalte accesorii pentru ambele vehicule trebuie să fie conforme cu regulile de siguranţă din cartea tehnică a acestor vehicule;
= DE REŢINUT =
(Capitolul 5)

1. - transformarea B.U „B-C-R” în T.U „B-C-R” sau invers durează ap. 2 ore;
2. - B.U „B-C-R” se poate împacheta într-un colet de 80/80/40 cm, iar T.U „B-C-R” se poate împacheta într-un colet de 80/80/60 cm, însă volumul şi greutatea depinde de accesoriile comandate;
3. - B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R”, set mixt, pregătite pentru transformare din una în alta se pot împacheta într-un colet de 80/80/80 cm, volumul şi greutatea depinde de accesoriile comandate;
4. - B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” au aceeaşi transmisie clasică, existentă în comerţ, fiind formată din grupul cu 1, 2, 3 foi de angrenaj-pedale, lanţul, caseta cu 1, 3, 5, 6 pinioane (obţinându-se maxim 18 viteze), schimbătorul de viteză la roata din spate;
5. - la B.U „B-C-R” se poate folosi şi roata cu butuc automat (clasic), cu frână la pedală;
6. - B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” pot fi dotate cu roţi clasice din comerţ, de diferite mărimi: 28, 27, 26 sau 24;
7. - suporturile cu şa şi băncuţele se montează/demontează rapid (în câteva secunde), sunt reglabile în înălţime, sunt dotate cu arcuri antişoc ce se pot înlocui în funcţie de greutatea ocupantului;
8. - copilul din faţa pilotului poate fi protejat de curentul format în timpul deplasării cu scutul protector din dotare, doar dacă achiziţionaţi dispozitivul „Gură-de-leu” descris la punctul 24;
9. - suporturile cu şa şi băncuţele destinate copiilor sunt prevăzute cu centuri de siguranţă;
10. - scaunul copilului mic şi landoul bebeluşului au o suspensie specială pentru atenuarea şocurilor;
11. - copilul mic şi bebeluşul pot fi ocrotiţi împotriva intemperiilor cu prelata de protecţie;
12. - pentru supravegherea copilului mic şi a bebeluşului se poate folosi oglinda retrovizoare;
13. - greutatea B.U „B-C-R” este de ap. 25 kg, a T.M „B-C-R” este de ap. 40 kg cu accesoriile din pachetul de bază iar cu celelalte componente, care se folosesc la alte forme de utilizare, greutatea vehiculelor creşte în funcţie de acestea;
14. - T.U „B-C-R” poate fi folosită cu succes şi de persoane robuste, de până la 130 kg, datorită spaţiului larg care se poate obţine prin mutarea scaunului pentru pilot mai în spate, la treapta a doua sau a treia;
15. - umbrela din dotarea B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” este comună ambelor vehicule, se poate regla în înălţime, are o suprafaţă de 160/80 cm, fiind şi decopertabilă dacă se doreşte;
16. - scara de echilibru cu care este dotată B.U „B-C-R” vă scăpă de grija unui punct de sprijin atunci când o parcaţi, ea devenind şi sistem antifurt prin aplicarea unui lacăt, blocând roata;
17. - ambele vehicule sunt dotate cu frână suplimentară pe lângă cele cu cleşti clasici care acţionează pe jantă, doar dacă achiziţionaţi dispozitivul „Gură de leu”, descris la punctul 24;
18. - B.U „B-C-R” şi T.U „B-C-R” pot fi echipate cu dispozitive pentru a îndepărta mâlul de pe cauciucuri;
19. - pentru a obţine un spaţiu confortabil pentru pilot, pasageri şi mărfuri, B.U „B-C-R” este mai lungă cu 15 cm în comparaţie cu cele de pe piaţă;
20. - B.U „B-C-R” se poate folosi şi numai pentru cărat marfă, dispunând de două coşuri, unul în faţă altul în spate şi de un portbagaj central, ce înlocuieşte scaunul pilotului, pentru mărfuri voluminoase;
21. - T.U „B-C-R” are în dotare portbagajul de tip sport şi cel de tip mixt, care dispune de trei compartimente pliabile, obţinându-se astfel o platformă desfăşurată de până la 175/57 cm, pentru transport mărfuri sau poate fi folosită, în weekend, ca masă de picnic ori ca pat de odihnă (şezlong);
22. - T.U „B-C-R” are în dotare un mâner pentru tracţiune de către o persoană sau două, dar care poate fi folosit şi în cazul remorcării de un alt vehicul, dacă achiziţionaţi dispozitivul „Gură de leu”;
23. - T.U „B-C-R” are în dotare un sistem de prindere de care se poate remorca un căruţ;
24. - Dispozitivul „Gura de leu” (GL) este montat deasupra roţii din faţă la şasiu şi are încorporat în el cinci utilităţi opţionale: frâna suplimentară, scutul ce protejează de curent copilul din faţa pilotului, coşul din faţă, colierul de susţinere a farului, mânerul pentru tracţiune manuală de către o persoană-două sau remorcare de un alt vehicul.
= ALBUM FOTOGRAFIC =
(Capitolul 6)

Recomandăm spre vizionare numai 39 de fotografii (6 sunt cu bicicleta şi 33 cu tricicleta), cu doar câteva forme de utilizare, obţinute după asamblarea accesoriilor din dotare, imagini făcute în timpul testărilor.
Pentru moment, şasiul este haşurat întrucât face obiectul unor invenţii: